Goede doelen diner

Op zondag 17 mei organiseert De Boecop i.s.m. de St. Sukarèla Dian-darat een goede doelen diner in de Kerk op Steeg, waarbij de opbrengst ten goede komt aan St. Sukarèla Dian-Darat. Zij zetten zich in om een dorpje in de Molukken financieel te ondersteunen en ze doen dat o.a. door het koken van Indonesisch eten.
Het lijkt ons een uitstekende gelegenheid om weer gezellig bij elkaar te komen, nieuwe mensen te ontmoeten en te genieten van een heerlijke maaltijd en tegelijkertijd dit goede initiatief te steunen.
Het dinerbuffet zal worden omlijst met muziek en andere aspecten uit de Molukse cultuur.
De kerk zal om 17.00 zijn deuren openen om 17.30 uur start het programma en het diner start om 18.00 uur.
Opgeven voor deze avond graag via de aanmeldingstrook op de volgende pagina en met bijgesloten contante betaling.
De prijs is 12,50 p.p. (incl. 1 drankje).
Wees er snel bij!….. de ervaring leert dat het zó is uitverkocht.
———————hierlangs afknippen——————–
Aanmeldingsstrook
Naam:_________________________
Adres:_________________________
Postcode: _____ Plaats:___________
Aantal personen: ….. x € 12,50
Inleveren vóór 14 mei op één van de volgende adressen met bijgesloten contante betaling:
Ewoud Coppens, Parallelweg 16, De Steeg
Esther Draaijer, Vingerhoed 5, De Steeg
Hilde Brekelmans, Smitsallee 14, De Steeg

Informatieavond !

INFORMATIEAVOND NIEUWE BESTEMMING STEEGSE KERK

Op maandagavond 1 december heeft in de Steegse kerk een informatiebijeenkomst plaatsgevonden op initiatief van het bestuur van de Stichting Behoud religieus erfgoed De Steeg. Het was de tweede bijeenkomst over de toekomst van het kerkgebouw voor de bewoners van De Steeg. Voor de bewoners heeft een oproep in de Regiobode, op de website en op Facebook gestaan. Een aantal geledingen uit de Steegse samenleving waren persoonlijk uitgenodigd.

Na een korte inleiding over de gang van zaken sinds de eerste bijeenkomst van maart 2013, werd er deze avond informatie verstrekt over de op handen zijnde veranderingen die vanaf januari 2015 ingaan.

De plannen van de stichting en de initiatiefgroep De Boecop kwamen aan bod. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd goed gebruik gemaakt.

Ook De Gelderlander was aanwezig. Zie; http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/kerk-de-steeg-wordt-vergaderlocatie-voor-zakelijke-markt-1.4653755?ls=lg&rs=pl&ref=regio_arnhem-e-o-list_of_12_articles_and_more

Binnenkort volgt er een verslag.

 

Carmiggelt op Steeg

De Carmiggelttentoonstelling 2014 in de Steegse kerk was een succes. Er was bijzondere aandacht voor de Steegse periode van Carmiggelt.

Tentoonstelling Simon Carmiggelt in de voormalige RK kerk in De Steeg bb

Inwoners van De Steeg of omgeving worden nog steeds uitgenodigd om informatie te delen over de Steegse tijd van Carmiggelt. Dus: heeft u nog verhalen over Carmiggelt op Steeg of een krantenartikel, laat het dan weten via info@kerkopsteeg.nl . Wie weet kunnen we weer een tentoonstelling samenstellen met al het nieuwe materiaal. De afgelopen periode zijn er diverse activiteiten geweest. Bakker Tom van Otterloo heeft kronkels gebaaken; Henk Steinvoort heeft ons langs de betekenisvolle plekken, die met het verblijf van Carmiggelt in De Steeg te maken hebben, begeleid en Job Schouten van het persmuseum heeft twee boeiende lezingen verzorgd:

100 jaar Simon Carmiggelt, journalist en columnist. Meer dan tienduizend Kronkels schrijft Simon Carmiggelt in zijn ‘lijfblad’ Het Parool: liefdevolle waarnemingen van ontmoetingen met de meest uiteenlopende mensen, gekleurd door een weemoedige ondertoon. Hij krijgt in 1974 de P.C. Hooftprijs maar is zichzelf altijd als journalist blijven beschouwen: ‘…ik schrijf elke dag in die krant omdat die krant dat aan mij gevraagd heeft. […] als je bereid bent aan deze, op zichzelf absurde, discipline van een krant te beantwoorden ben je journalist.’ Het honderdste geboortejaar van deze chroniqueur van het dagelijkse leven is voor het Persmuseum reden om een tentoonstelling te wijden aan de grootmeester van de kleine stukjes op pagina drie van Het Parool. Nam hij in zijn cursiefjes zelden een uitgesproken standpunt in, in zijn politieke activiteiten deed hij dat des te meer. Extreme politieke denkbeelden en totalitaire regimes waren hem een doorn in het oog. De expositie besteedt aandacht aan zijn betrokkenheid tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het illegale blad Het Parool en aan zijn geëngageerde activiteiten, onder andere voor Amnesty International. Natuurlijk komt ook zijn commerciële succes aan bod, met bundels als Kroeglopen waarvan honderdduizenden werden verkocht. Verder is er aandacht voor Carmiggelts voorbeelden zoals Herman Heijermans, voor bewonderaars en navolgers als Sylvia Witteman en voor de samenwerking met illustratoren als Charles Boost. Behalve boeken, pamfletten, tekeningen en kranten is er veel bewegend beeld te zien: Carmiggelt was een graag geziene gast op tv, waar hij zijn cursiefjes voorlas en soms zelf optrad in sketches of show –

Zelfportret met bloemen schoon

Duo Aeolus

Kerk op Steeg presenteerde zondagmiddag 21 september 2014

Duo Aeolus,

Jos Dingelhoff (fluit) en Anna Oerlemans (gitaar)

Trio Aeolus

Zij verzorgden een prachtig programma ‘Zuidelijke klanken’

met medewerking van Willem Mooijman, voordracht.

14 december treden zij op voor vrienden en bekenden in Velp met ‘Warme klanken’.