Thomassen Mannenkoor

Zaterdag 20 december 2014 om 19.30 uur heeft het Thomassen Mannenkoor uit Rheden een sfeervol kerstconcert in De Steeg verzorgd onder de bezielende leiding van Piet Cnossen. Het koor zong traditionele kerstliederen van onder andere: Franz Schubert, Bortnjanski en Joh. Brahms.

Het concert is georganiseerd door de activiteitencommissie van Kerk op Steeg, namens de Stichting Behoud religieus erfgoed De Steeg. Het bestuur van Kerk op Steeg dankt de aanwezigen voor de royale giften. Hiermee is het mogelijk nog meer mooie concerten en andere optredens te organiseren in het komende jaar.

flyer tmk -page-1

 

Cappella ad Fluvium

Zondagavond 30 november heeft Cappella ad Fluvium u de try out (af en toe onder begeleiding van luit) geserveerd voor een pittig kerstconcert met Spaanse muziek uit de 16e eeuw. Centraal op het menu stonden een tweetal Ensaladas, gelardeerd met een parodiemis. Daarnaast hebben we genoten van een paar heerlijke Villancicos.

De dirigent heeft tijdens de try out boeiend verteld wat we te horen kregen: een Ensalada bevat een mengelmoes van stijlen, volksdeuntjes en kerkmuziek waarin op beeldende en humoristische wijze een verhaal wordt verteld. Een van de Ensaladas in dit concert heet La Bomba (Mateo Flecha, ca. 1481 – ca. 1553) en gaat over de bemanning van een zinkend schip dat door de geboorte van Christus wordt gered. Dit stuk wordt geparodieerd in de Misa de Bomba van Pedro Bermúdez (1558 – 1605). Niet minder dan 27 fragmenten uit Flecha’s La Bomba zijn erin geciteerd of verder uitgewerkt.

Villancicos tot slot zijn liederen met lichte, vaak geestige teksten die hun oorsprong vonden aan de adellijke hoven, waar men probeerde de zeer ritmische muziek van het Spaanse platteland na te bootsen (die net zoals madrigalen bedoeld waren als nabootsing van herderszangen, maar eigenlijk heel geraffineerde muziekwerken waren).

Wij wensen u een verrukkelijke concert!

De concerten worden a capella gezongen en zijn nog twee maal te beluisteren op:

  • 13 december 20:15 Waalse kerk, Arnhem
  • 14 december 15:30 Antonius Abt kerk, Nijmegen

De intermezzi worden gespeeld op ‘oude’ muziekinstrumenten.

Zie voor meer details: www.adfluvium.nl

 

Kerstnacht 2012

Nachtmis in De Steeg, 24 december 21.30 uur.  Gemengde koren.

Voorganger J. te Molder

kerstexpositie 1

Lieve mensen,

De laatste nachtmis in onze eigen Steegse kerk stemt velen onder ons tot droefheid. Sommigen zijn boos en anderen zijn teleurgesteld. Kerken hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het geloofsleven van mensen. Zij staan symbool voor de identiteit van geloofsgemeenschappen. Die wordt dan ineens weggerukt. Generaties lang hebben mensen er veel gebracht en gevonden. Dit poets je niet zomaar weg.

Elk verlies geeft echter ook weer ruimte voor iets nieuws, mits we ons daarvoor openstellen. Wij zullen als kerkgemeenschap alleen toekomst hebben als we midden in de maatschappij gaan staan, ons niet angstig afwenden en ons als afkalvende groep alleen richten op zelfbehoud. Niet alles willen vasthouden, maar durven loslaten en iets nieuws beginnen omdat je vertrouwt op en gelooft in de aanwezigheid van de Emmanuel, de God die onder ons is gekomen. Het geloof in een God in ons midden, zoals Jezus dat verwoordt in de Bergrede, is toch de kern. Als we dit geloof tot realiteit weten te maken door kracht uit te stralen op grond van ons vertrouwen, liefde te geven en recht te doen, maar ook in geloof en vertrouwen van elkaar durven te ontvangen, zijn we met de kern bezig die altijd zal blijven

Dat we daarin vrede met ons zelf en vrede met de ander mogen vinden, wensen wij U van harte toe. Zalig Kerstfeest en veel vertrouwen in het nieuwe jaar dat komen gaat wenst U de Locatieraad van deze geloofsgemeenschap.

De Steeg, 24 december 2012

 

 

 

 

Kerstexpositie en website

Persbericht

Kerstexpositie in en website voor Kerk op De Steeg

Op zaterdag 15 en zondag 16 december wordt in de Kerk van De Steeg een bijzondere kerstexpositie gehouden met demonstraties van de beeldenmaker voor kerstgroepen Ben Dolman uit Twello,  glazenier Van de Staay uit Oosterbeek, iconenschilder Piet van de Heide uit Arnhem (iconenschilder alleen op zaterdag 15 december tussen 10.00 uur en 16.00 uur) en educatief schilder Mia Rensen uit Rheden.
Op zondagmiddag 16 december 2012 zal  tussen 13.30 uur en 16.00 uur tevens het Ensemble Cantique optreden.
Net als vorig jaar zal de kerk geheel in kerstsfeer zijn versierd. Een goede gelegenheid om nog eens kennis te maken met het interieur van de kerk. De kerk is zaterdag 15 december en zondag 16 december van 11.00 ´s morgens tot 17.00 uur ´s middags geopend. Het dorp De Steeg verkeert dit jaar met deze expositie extra in de kerstsfeer aangezien dit nu samenvalt met Kerst op Middachten van 11 tot en met 16 december

Vanaf 12 december jl. is ook de Stichting “Behoud religieus erfgoed De Steeg” op internet aanwezig met een eigen website. Zie hiervoor www.kerkopsteeg.nl. De jonge stichting wil met deze website bereikbaar zijn voor een groter publiek en dit middel gebruiken om actief informatie te verstrekken. Ook is het nu mogelijk via de site contact te leggen met de stichting maar ook om bijvoorbeeld lid te worden van de “Vrienden van de kerk op De Steeg”.

De website is gebouwd door Susanna Graver  van Aan de stamtafel uit Ellecom en de content is verzorgd door Marianne Poorthuis van ErfgoedLeeft uit De Steeg. De website bevat naast de gebruikelijke onderdelen ook een aantal fraaie foto’s van in- en exterieur van de kerk.

Donaties kunnen gedaan worden via een gift op bankrekeningnummer 47.10.43.788 t.n.v.

Stichting “Behoud religieus erfgoed De Steeg”. Binnenkort zal ook de aanvraag voor opname in het register van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) worden verzorgd.

In de kerk ligt op 15 en 16 december een register om zich in te schrijven als lid van de “Vrienden van de kerk op Steeg” ter ondersteuning van het werk van de nieuw opgerichte stichting.

Nadere informatie voor de pers te verkrijgen bij:

Gerard Leemreize, tel 026-4952005 of
Jan Jansen, tel 0313-416884