Bestuurswisseling

BESTUURSWISSELING STICHTING  KERK OP STEEG

Vanaf  maandag 22 december is het bestuur van de Stichting Behoud religieus erfgoed De Steeg of Kerk op Steeg van samenstelling gewijzigd.

Vanaf  januari 2015 gaat een nieuwe situatie ontstaan met uitzicht op een passende herbestemming waarbij tegelijk ook voor de exploitatie van het kerkgebouw betere mogelijkheden ontstaan. Dit laatste door een schenkingsregeling van het kerkgebouw aan de stichting en de bereidheid van een aantal ondernemers uit De Steeg om de schouders te zetten onder een meer zakelijk gebruik van het complex. De culturele activiteiten worden gecontinueerd.

Nu de overgangsfase, vanaf het moment van verkoop van het kerkgebouw, met het nieuwe toekomstperspectief ten einde loopt hebben een viertal bestuursleden plaats gemaakt voor nieuwe bestuursleden. De aftredende bestuursleden zijn de heren Jan Jansen, voorzitter, Gerard Leemreize, secretaris, Gerard Kreeft. Ook Ger van der Lubbe, die per 1 september 2014 Marianne Poorthuis als bestuurslid opvolgde, treedt af.

Hun plaatsen worden ingenomen door Ewoud Coppens, voorzitter, Bartele Bouma, secretaris en John Verkerk. Laatstgenoemde zal binnenkort de functie van penningmeester overnemen van mevrouw Joan van Poelje. Zij blijft wel in het bestuur tezamen met Hilde Brekelmans, vice-voorzitter.