Kerkgebouw

Het kerkgebouw aan de Hoofdstraat 15, dat ontworpen is door Jan Stuyt (1868-1934) in 1927-28, heeft een tongewelf. Stuyt ontwierp ware gebedshuizen; dit uitte zich in een nauwe relatie tussen priesterkoor en kerkbanken.

Begonnen als kerkschuur aan de Diepe Steeg.

Het is meer dan 200 jaar geleden dat op 4 juli 1809 de eerste katholieke kerk van De Steeg werd ingewijd. Het was een minikerkje in de vorm van een houten kerkschuur die lag aan de Diepe

Steeg. Het was aanvankelijk een bijkerk van de in 1799 opgerichte Statie Dieren , voor het kleine aantal katholieken dat toen woonde in Ellecom, De Steeg, Rheden en Worth Rheden en voor wie Dieren te ver was. In 1870 werd vanuit Dieren gestart met vieringen in een grotere schuur.

Van neogotiek kerkje aan de Oversteeg naar de Boecop.

Omdat het aantal parochianen groeide en het kerkje ook zeer schamel was, werd al na enkele decennia uitgekeken naar de mogelijkheid om een echte kerk te bouwen. De toenmalige pastoor

Holland heeft daarvoor geijverd en gezorgd dat de nodige financiën via schenkingen, legaten collectes en andere financiële acties binnenkwamen. Vanwege het spoor dat er inmiddels was gekomen werd uitgezien naar een perceel aan de Oversteeg. Daar werd een eenvoudig neogotisch kerkje met een tongewelf gebouwd. De bouw begon in 1876 en was in1877 gereed.

De kerk aan de Oversteeg heeft dienst gedaan totdat in 1928 de huidige kerk aan de Hoofdstraat in gebruik werd genomen. Op het terrein aan de Oversteeg werd later het klooster van de zusters van Liefde gebouwd.

Het huidige kerkgebouw aan de Hoofdstraat is in 1927-1928 gebouwd op de plaats van de stallen en de manege van het erf “de Boecop” dat als circus werd geëxploiteerd door Jhr.Brantsen, lid van de familie die het landgoed Rhederoord eertijds bewoonde.

Het monumentale voorhuis van de oorspronkelijke hoeve staat er nog en is aangewend als pastorie. Het is in 1900 op een oude bouwplaats gebouwd en vormt met de toegangspoort naar de tuin van de voormalige Boecop een markerend bestanddeel van de bebouwing rond het eeuwenoude kruispunt van wegen waarrond zich de dorpskern heeft gevormd. Het geheel levert een uniek complex op en is met de toren die naast de kerk is gesitueerd beeldbepalend voor het dorp De Steeg.

Door Gerard Leemreize