Interieur

interieur foto 1

Kruisweg van Pierre Stordiau (1887- 1969).

De 14 kruiswegstaties die de zijwanden van de kerk opsieren, zijn in opdracht van Jan Stuyt voor deze kerk zijn gemaakt door de in Antwerpen geboren en in den Haag woonachtige kunstenaar Pierre Stordiau. Ze doen denken aan Jan Toorop. Beiden stonden net als Jan Stuyt onder invloed van de Beuroner Kunstschule die door de schildermonnik Desiderius Lenz (1832-1928) was gesticht in de

Zuid-Duitse benedictijnerabdij van Beuron. Eenvoud en innig religieus sentiment stond hen voor ogen. Geometrische patronen die rust en harmonie uitdrukken spelen een grote rol. Pikant detail is, dat het gezicht van Jezus een zelfportret van de schilder vormt. Voor de decoratie is o.m. bladgoud gebruikt.

interieur foto 2

Gebrandschilderde ramen uit het atelier van Joep Nicolas (1879-1972).

In de voorgevel van de kerk boven de ingang bevindt zich een raampartij van Joep Nicolaas, de derde generatie in een geslacht van glazeniers, o.m. bekend van de 24 ramen in de oude kerk van Delft. In deze raampartij zijn een drietal taferelen uit het leven van Maria, de patrones van de kerk, verwerkt: de aankondiging van de geboorte van haar zoon Jezus, de geboorte en de aanbidding door de herders en de dood en tenhemelopneming van Maria.

interieur foto 3

Glas in lood ramen van Abraham Stokhof de Jong (1911-1966).

Abraham Stokhof de Jong heeft voor minstens 80 kerken en openbare gebouwen glas in lood ramen, fresco’s, muurschilderingen en mozaïeken vervaardigd o.m. in Soest en Amersfoort en omgeving. Hij had zijn atelier in Soest, waar tot 21 september 2011 een expositie aan hem is gewijd vanwege zijn 100e geboortejaar. Hij kan worden gezien als een vertegenwoordiger van de Limburgse school boven de rivieren met meesters als Charles Eyck en Henri Jonas.

De twee ramen in de zijbeuken van de kerk geven aan de ene kant een beeld van de eucharistieviering te midden van het dagelijks leven, arbeid, zorg en ziekte en aan de andere kant de verbinding met het hemels gebeuren resulterend in de aanbidding van het Lam Gods, ofwel de gelovige gemeenschap tegenover de gemeenschap der heiligen. De verbinding tussen deze twee wordt gelegd door het altaar in het midden.

interieur foto 4

Vijf engelen ramen.

In de absis boven het altaar bevinden zich een vijftal ramen met voorstellingen van engelen die God lof brengen met hun muziekinstrumenten. Deze werden bij de inwijding van de kerk geschonken door de architect Jan Stuyt. De herkomst is onbekend.

interieur foto 5

Preekstoel.

De neogotische houten preekstoel met afbeeldingen van de vier evangelisten, in 1881 vervaardigd door W. Mengelberg, komt uit de kerk aan de Oversteeg en is verbouwd tot altaartafel en lezenaar.

interieur foto 6

Kroonluchters.

De kroonluchters in het middenschip zijn ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de parochie geschonken door een parochiaan.

____________________________________________

Tekst:   Gerard Leemreize
Foto’s:  Jeanne Sanders en Marianne Poorthuis