Platform wordt Stichting

Platform omgezet naar Stichting Behoud religieus erfgoed De Steeg

De afgelopen maanden hebben een groep betrokkenen via een platform zich ingezet voor het behoud van de Kerk op De Steeg en contacten daarvoor met verschillende instanties gelegd. Verder is een projectplan opgesteld. Duidelijk is dat eerst een gedegen haalbaarheidsonderzoek noodzakelijk is. Pas na een duidelijk plan is het mogelijk een stap verder te komen. Het platform is thans bezig voldoende middelen te verwerven voor het houden van een haalbaarheidsonderzoek en heeft enkele toezeggingen voor een bijdrage in de kosten mogen ontvangen. Er is echter meer geld nodig.

Echter in de afgelopen periode is duidelijk geworden dat in het licht van het verdere procesverloop, voor, tijdens én na de verkoop van kerk en pastorie, het bezit van een rechtspersoon in de vorm van een stichting gewenst is. Het is om die reden dat op 14 november de oprichtingsakte voor de Stichting “Behoud religieus erfgoed De Steeg” is getekend.

In het stichtingsbestuur hebben zitting genomen mevrouw Hilde Brekelmans, mevrouw Marianne Poorthuis en de heren Gerard Leemreize (secretaris), Gerard Kreeft en Jan Jansen, (voorzitter). Belangrijkste doel is het bevorderen van een passende herbestemming voor het religieus erfgoed van De Steeg. Ook het roerend erfgoed heeft daarbij de aandacht. Bij het kerkgebouw gaat het om een passende maatschappelijke ontmoetingsfunctie voor de gemeenschap in brede zin en daarmee om de instandhouding van een voor de omgeving zeer beeldbepalend kerkgebouw met bijbehorende pastorie. Niet voor niets zijn beiden aangewezen als een gemeentelijk monument.

Sympathisanten worden gevraagd zich te melden bij een van de genoemde bestuursleden, secretaris 026-4952005, voorzitter 0313-416884.

In het weekend van 15 en 16 december a.s. zal er weer gelegenheid zijn voor inschrijving in het register van “Vrienden van de kerk op De Steeg”.

VRIENDEN van Kerk op Steeg

VRIENDEN van Kerk op Steeg

Wordt lid van ‘VRIENDEN van KERK OP STEEG’

Wilt u ook dat het mooie gebouw van de kerk aan de Hoofdstraat – na de te verwachten verkoop – een goede en waardige herbestemming krijgt en een sociaal bindende functie voor De Steeg en omgeving kan behouden? Wilt u samen met de ‘Stichting Behoud religieus erfgoed De Steeg’ daarover nadenken en invloed uitoefenen?

Geef u dan op voor ‘VRIENDEN van KERK OP STEEG’.

Het gaat niet om geld, wel om uw IDEEEN en VOORSTELLEN die u kunt inbrengen.

Wilt u hiervoor uw naam in het VRIENDENBOEK invullen? Laat het dan weten via info@kerkopsteeg.nl

Wordt donateur van ‘Stichting Behoud religieus erfgoed De Steeg’.

Jaarlijkse bijdrage minimaal €  5,-. Laat het weten via info@kerkopsteeg.nl.

Onze dank!

‘Stichting Behoud religieus erfgoed De Steeg’.

Kerk op Steeg in kersttooi op 15 en 16 december 2012

Kerk op Steeg  in kersttooi op 15 en 16  december 2012

Tegelijk met de openstelling van Kasteel Middachten in het weekend van 15 en 16 december zal de RK Kerk in De Steeg  ook weer voor het publiek geopend zijn.

Net als vorig jaar zal de kerk geheel in kerstsfeer zijn versierd met als centraal punt de karakteristieke kerststal. Dit jaar demonstraties en exposities met mogelijkheden voor aankoop door de kerstgroepenmaker Ben Dolman uit Twello, de glazeniers Van de Staay uit Oosterbeek, de iconenschilder Piet van de Heide uit Arnhem (iconenschilder alleen op 15 december 2012 tussen 10:00 en 16:00 uur) en  spiritueel schilder Mia Rensen uit Rheden.
Muzikale presentaties door ‘Cantique’ tijdens de kerstmarkt op zondagmiddag 16 december tussen 13.30 uur en 16.00 uur.

Een goede gelegenheid om nog eens kennis te maken met het interieur van de kerk, zeker als men dit combineert met een bezoek aan Middachten.

De kerk is zaterdags open van 11.00 uur ´s morgens tot 17.00 uur ´s middags. ‘s Zondags is hij open van 12.00 uur tot 17.00 uur.

In de kerk ligt een register om zich in te schrijven als lid van `Vrienden van  Kerk op Steeg’  ter ondersteuning van het werk van het platform ‘Behoud kerk De Steeg’. Velen hebben dit al gedaan tijdens de Openmonumentendagen, maar nu is er ook de mogelijkheid om donateur te worden.