Organisatie

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

–  entameren van haalbaarheidsonderzoeken naar een passende herbestemming;

–  inwoners van De Steeg en andere belangstellenden te bewegen de doelstelling van de stichting te steunen door donateur te worden of door de stichting op andere wijze te steunen;

–  daartoe in aanmerking komende organisaties en instellingen te benaderen met een verzoek om donatie, sponsoring van activiteiten of subsidiering van projecten en onderzoeken in het kader van de doelstelling;

–  activiteiten te ondernemen, waardoor de belangstelling voor het religieus erfgoed van de voormalige RK parochie De Steeg gewekt wordt, teneinde bij te dragen aan het gestelde doel.