Doel

De stichting heeft ten doel:

a. te bevorderen dat een passende herbestemming wordt gegeven aan het religieus erfgoed van de voormalige RK-parochie in De Steeg.

b. bij te dragen aan de instandhouding van het kerkgebouw, pastorie en tuin mits het kerkgebouw nadat het aan de RK-eredienst is onttrokken, een passende maatschappelijke functie voor de gemeenschap gaat krijgen of heeft verkregen.

c. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

KOS JAARVERSLAG 2013