Bestuursleden

In het stichtingsbestuur hebben per 22 december 2014 zitting genomen:

Dhr. E. (Ewoud) Coppers (voorzitter)

Mevrouw M.C.A.P. (Hilde) Brekelmans (vice voorzitter)

Dhr. B. (Bartele) Bouma  (secretaris)

Mevrouw M.D.J. (Joan) van Poelje (financiën)

Dhr. J. (John) Verkerk (lid)