De Stichting

2-De-Stichting

De Stichting Behoud religieus erfgoed De Steeg gaat zich inzetten voor het behoud van het RK kerkgebouw met pastorie, tuin en interieuronderdelen.

De Stichting zal laten onderzoeken of een passende herbestemming haalbaar is.

2 De Stichting_a2 De Stichting_b

Jaarverslag 2014

KOS JAARVERSLAG 2013 versie 5 mei 2014